§103 odst 2 Zákoníku práce definuje povinnost zaměstnavatele doslovně : „Zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování“. Výše uvedené předpisy jsou podrobněji uváděny v § 349 odst 1. jako „dopravní předpisy“. K dopravním zákonům patří : Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky. Nařízení vlády č.168/2002 Sb., kterým je definována organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen dodržovat při realizaci dopravy motorovými vozidly. Tato ustanovení se týkají všech zaměstnanců, kteří při výkonu zaměstnání řídí vozidlo. Toto školení jsme schopni zajistit jak v prostorách autoškoly v Kroměříži, tak v sídle zákazníka. Ceny školení řidičů referentů naleznete v ceníku.

Školení řidičů profesionálů


Akreditované školící středisko Autoškola Piškula umožňuje absolvovat pravidelné roční školení nebo vstupní školení, rozšiřujicí školení pro získání profesního průkazu řidiče. Toto školení jsme schopni zajistit jak v prostorách autoškoly v Kroměříži, tak v sídle zákazníka. Kontaktujte proto naší autoškolu na telefonu: +420 739 357 088.

Pozor, změna zákona 247/2000 Sb. !!!


Vlastníte řidičský průkaz pro skupinu C nebo D a chcete získat profesní průkaz bez zkoušek?
Zavolejte nám a informujte se!!
Zkušební testy jsou volně dostupné na této adrese: http://etesty2.mdcr.cz

Copyright © Autoškola Piškula